Đối thoại giữa Admin và mrvietkg01

2 Tin nhắn khách thăm

  1. nếu có gian trá admin cứ việc khóa acc
  2. admin co the khi open cho e mượn 1 vu khí MG full + 1 W3 trang dc k. e đảm bảo trong 3 ngay khi open se gom HT chuyen VND admin trừ lại thêm phí 10% 20% cũng dc. dân chơi kinh nghiệm ngặc nỗi k có điều kiện mong admin giúp đỡ chơi lâu dài. em sẽ kéo mem từ Mu hào kiệt qua nữa
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2