Đối thoại giữa Admin và lelanchi12

2 Tin nhắn khách thăm

  1. cho e hỏi e mua bùa tăng exp cấp 1 2! chưa làm master ý! mua 3 ngày! nhưng sao e xài chưa đc nửa ngày lại hết mất v???
  2. cho e hỏi e mua bùa tăng exp cấp 1 2! chưa làm master ý! mua 3 ngày! nhưng sao e xài chưa đc nửa ngày lại hết mất v??? tài khoản e là 190495
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2