đây là ý kiến của riêng mình thấy cũng khá ok
______________________
Tuyển sinh thiết kế rập cơ bản
http://www.dmca.com/Protection/Statu...-may-tinh.html

- - - Updated - - -

Đang cần gấp
______________________
Mô hình thiết kế rập chuyên nghiệp
http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=5ef5fb93-cd3e-4c38-8ddb-d2a6deb05203&refurl=http://dvxacminh.blogspot.com/2018/04/thiet-ke-rap-online.html