Đúng thứ mình cần
______________________
gỗ sưa có mấy loại

https://senviet.com.vn

- - - Updated - - -

đây là ý kiến của riêng mình thấy cũng khá ok
______________________
phân biệt gỗ hương

https://senviet.com.vn