Như đã thông báo về sự kiện tại đây: http://forum.mudenhat.com/showthread.php?4551#post28428

Phần thưởng là 300 viên Ngọc Sáng Tạo được chia đều cho những người thắng cuộc.

Sau đây BQT xin chúc mừng những nhân vật đã sống sót đến khi kết thúc sự kiện và nhận được Vzen/Cre trong ngân hàng:  1. Cau2DepZai
  2. kiritokun
  3. LeeSinTC
  4. RFngol
  5. tommy
  6. VoHoaiNam


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!