Như đã thông báo sự kiện tại: http://forum.mudenhat.com/showthread.php?4550#post28427

Sau đây BQT xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Vzen/Cre trong ngân hàng:  • TheKing11
  • SongCon
  • ForMember
  • KunBe
  • 1stVodoiPhần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!