Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 8 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	mudenhat t8.jpg 
Views:	143 
Size:	32.7 KB 
ID:	1108

Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 Wing 3 +14 Full Exellent + Luck + Op 28
Top 2 Wing 3 +9 với 3 dòng Exellent + luck+ Op 16
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền mặt hoặc trong tài khoản.

Chú ý:


Để nhận thưởng vui lòng lấy số điện thoại quản lý tài khoản nhắn tin đến 0944 644 644 để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.

BQT MU Đệ Nhất.