Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 10 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:

Click image for larger version. 

Name:	denhatt10.jpg 
Views:	144 
Size:	33.0 KB 
ID:	1165


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 Vũ khí +15 Full Exellent 5 dòng socket trống tùy chọn theo chủng tộc
Top 2 700.000 VND tiền trong tài khoản game.
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Để nhận thưởng Top 1 vui lòng liên hệ BQT để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.


BQT MU Đệ Nhất.